360° zpětná vazba

Chcete rozvoj svých zaměstnanců postavit na kvalitní a hloubkové zpětné vazbě z jejich okolí? Využijte 360° zpětnou vazbu a zjistěte, jaké jsou rozvojové potřeby a silné stránky vašich lidí!

Získávejte feedback přímo u zdroje a zlepšujte plánování rozvoje i týmovou spolupráci.

360° zpětná vazba vám pomůže zjistit, jak chování a výkon konkrétních zaměstnanců vnímají jejich kolegové, nadřízení, podřízení, klienti i jak se hodnotí oni sami. Komplexně a ze všech stran.

Pomocí strukturované zpětné vazby zaměstnancům i manažerům nastavíte zrcadlo, které je prvním krokem pro další rozvoj.

S čím může 360°ZV pomoci?

Získat jasný přehled o výkonnosti jednotlivců/týmů

Identifikovat silné stránky zaměstnanců

Zacílit rozvoj na ty oblasti, kde je to opravdu potřeba

Nastavit zrcadlo a rozšířit uvědomění. A umožnit tak zaměstnancům převzít odpovědnost za svůj kariérní rozvoj při práci s výstupy.

S čím může 360°ZV pomoci?

Získat jasný přehled o vnímané výkonnosti jednotlivců/týmů

Identifikovat silné stránky zaměstnanců

Zacílit rozvoj na ty oblasti, kde je to opravdu potřeba

Nastavit zrcadlo a rozšířit uvědomění. A umožnit tak zaměstnancům převzít odpovědnost za svůj kariérní rozvoj při práci s výstupy.

Jak to vlastně funguje?

Ve 360° zpětné vazbě sbíráme informace od širokého okruhu lidí. Hodnocení má formu on-line dotazníku sestaveného na míru a hodí se pro velké i menší týmy a pracovní kolektivy.

Otázky jsou poskládané podle klíčových kompetencí a zaměřené na konkrétní chování hodnoceného zaměstnance v práci. Respondenti hodnotí jednotlivé příklady chování na pracovišti a určují, do jaké míry se u hodnoceného projevují. Celkový obrázek dokreslí otevřené otázky sestavené na míru.

Dotazníkové šetření je anonymní. Účastníci tak mohou odpovídat otevřeně, upřímně a poskytnout komplexní zpětnou vazbu. Zjištěné informace jsou díky struktuře, detailu i anonymitě relevantní a přínosné. Zapojením všech členů do hodnocení navíc posílíte důvěru i týmovou spolupráci.

Jak vypadá výsledek?

Výsledky jsou zobrazené v několika úrovních detailu (celé kompetence, jednotlivé výroky) a také z různých úhlů pohledu. Díky tomu dokážeme snadno vytáhnout třeba i nejlépe a nejhůře hodnocené výroky napříč kompetencemi i celým dotazníkem a odhalit tak témata, která by neměla být přehlédnuta.

Díky základu v Univerzálním kompetenčním rámci (UCF), můžeme navíc 360° zpětnou vazbu kombinovat s osobnostním dotazníkem OPQ a porovnat tak vnímaný výkon s potenciálem zaměstnanců a získat tak ještě přesnější informace pro plánování rozvoje

A pokud chcete, aby s vašimi zaměstnanci prošel výsledky někdo nestranný, rádi koučovacím způsobem odvedeme zpětnou vazbu a pomůžeme vašim lidem rozšířit uvědomění a nastavit si návazné kroky.

Výhody 360° zpětné vazby

Cena za hodnoceného

Bude dotazník vyplňovat jen pár kolegů? Nebo rovnou celá firma? U nás na tom nezáleží. Platíte vždy jen za hodnocené zaměstnance.

On-line vyplňování

Každý člen týmu sedí někde jinde? Žádný problém! Dotazník se vyplňuje on-line ze židle v kanceláři i křesla v obýváku. A klidně i z mobilu.

Dotazník na míru

Každá firemní kultura a každá pozice je jedinečná. Proto Vám dotazník sestavíme podle klíčových kompetencí a doplníme je otevřenými otázkami na míru.

Administrace bez starostí

Prostředí pro vyplňování je moderní a přehledné. Celý projekt za vás navíc nastaví naši specialisté, vy jen poskytnete základní informace.

Dostupné v mnoha jazycích

Potřebujete zpětnou vazbu od kolegů ze všech koutů světa? Stačí říct. Otázky i závěrečné zprávy vám dokážeme nachystat v mnoha světových jazycích.

Kombinace metod

Chcete zjistit o svých lidech ještě víc? Zkombinujte si 360° zpětnou vazbu třeba s OPQ dotazníkem. Náš kompetenční model je univerzální.

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu, analýzou jeho používání a zkvalitněním marketingu. Přečtěte si Ochranu osobních údajů pro více informací.