Byznysový koučink

Chcete mít motivovanější a spokojenější zaměstnance, manažery nebo týmy? Zapojte do jejich rozvoje zkušené byznysové kouče!

Pomozte svým lidem objevit silné stránky a dosáhnout vytyčených cílů.

Byznysový koučink vám pomůže při hledání cest ke zvyšování motivace a výkonu jedinců i týmů, zefektivnění komunikace či zlepšování mezilidských vztahů.

Vaši lidé si ujasní své pracovní cíle a priority. Získají na věci jiný pohled a uspořádají si myšlenky. Koučink tak může posloužit ke zlepšení týmové spolupráce, zvýšení výkonu i jako nástroj prevence vyhoření.

V SHL máme tým koučů s bohatými zkušenostmi s byznysovým i životním koučinkem. Koučování je velice osobní a založené na oboustranné důvěře. Rádi vám pomůžeme určit, pro koho je vhodné a vybereme takového kouče, se kterým si vaši zaměstnanci nejlépe sednou. Využít ho můžete samostatně nebo jako součást větších rozvojových projektů.

Jaká témata často řešíme?

Zlepšení spolupráce a komunikace  v týmu

Práce s motivací a zvýšení výkonu podřízených

Orientace a vedení lidí při změnách ve společnosti

Organizace práce a úkolů, efektivní networking

Jak to vlastně funguje?

Sezení s koučem můžou probíhat mezi čtyřma očima, nebo v týmu. Koučink je naprosto individualizovaný a zaměřený na potřeby zaměstnance.

Vyškolený kouč funguje jako průvodce. Vede s koučovaným zaměstnancem rozhovor a kladením těch správných otázek ho provádí myšlenkovým procesem, naslouchá a pomáhá mu si zvědomit potřebná témata a vzorce.

Na rozdíl od mentora nerozdává konkrétní rady, ale poskytuje koučovanému jiný úhel pohledu a prostor k hlubokému zamyšlení. Koučovaný tak dokáže sám objevit nové možnosti řešení, zorientovat se v určité situaci anebo se v něčem posunout dál.

Jak vypadá výsledek?

Koučování je naprosto diskrétní – jen tak se mohou zaměstnanci skutečně otevřít. Žádné závěrečné zprávy proto nečekejte.

Výsledky ale uvidíte. Protože si zaměstnanec své cíle určuje sám, má větší motivaci následné kroky ke zlepšení realizovat. Osobní rozvoj vašich zaměstnanců navíc ovlivňuje rozvoj celé společnosti. Koučování funguje jako katalyzátor a urychluje proces identifikace klíčových témat i hledání řešení.

Témata probíraná při koučování mohou navazovat na výsledky osobnostních a motivačních dotazníků.

K čemu koučování využít?

Zvýšení výkonnosti

Potřebujete zvýšit výkon jednotlivců nebo týmů a nevíte, kde začít? Tak začněte koučem. Pomůže vám přemýšlet nad možnostmi novou optikou.

Zlepšení spolupráce

Týmové koučování zapojí do procesu všechny členy. Dokáže zlepšit mezilidské vztahy, podpořit spolupráci, komunikaci a pocit sounáležitosti.

Dosahování plánů a cílů

Ujasnit si cíle a pak najít cestu k jejich dosažení. To je hlavním úkolem koučinku. Společně s koučem budete stanovovat, přemýšlet a hledat nové postupy.

Zavádění změn

Procházíte organizačními změnami? Čeká vás fúze nebo restrukturalizace? Připravte své lidi na změnu a pomozte jim překonat nejistoty.

Rozvojové programy

Při koučování se vytváří ideální podmínky pro objevení potenciálu, silných stránek a motivace zaměstnanců. Ty pak stačí zohlednit při plánování rozvoje.

Rozvoj manažerů

Emoční inteligence, řízení i sebeřízení… Koučink pomůže vašim manažerům rozvíjet vlastní kompetence i využívat potenciál týmu na maximum.

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu, analýzou jeho používání a zkvalitněním marketingu. Přečtěte si Ochranu osobních údajů pro více informací.