Výběr zaměstnanců

Chcete zefektivnit výběr nových zaměstnanců a snížit riziko, že si nakonec nesednete? Zapojte do náborového procesu moderní HR nástroje!

Rozhodovat se pocitově může vyjít. Ale taky nemusí...

Tak neztrácejte čas a využijte při náborech moderní standardizované a vědecky ověřené nástroje pro HR.

Vaše výběrová rozhodnutí budou efektivnější a hlavně opřená o objektivní a měřitelná data. Snížíte náklady i rizika spojená s výběrem nevhodného kandidáta.

V SHL vám s výběrem vhodné metody rádi poradíme.

10 000+

Tolik organizací po celém světě důvěřuje při náboru nových talentů našim metodám.

Tolikrát se při použití našich HR nástrojů zvýší přesnost rozhodování o vhodnosti kandidáta.

67 %

O tolik pravděpodobnější je, že se s novým zaměstnancem nebudete loučit během prvních 4 měsíců. Stačí se řídit skórem v našem hodnocení.

30 %

O tolik se průměrně zkrátí náborový proces.

Jaké nástroje při výběru použít?

Psychodiagnostika

Odhalte potenciál a silné a rozvojové stránky kandidátů a zkraťte délku výběrových řízení.

Zapojením psychodiagnostiky do procesu získáte více informací o kandidátech a ušetříte spoustu času, který byste jinak strávili dalšími koly pohovorů.

Naše výkonové testy a osobnostní dotazníky jsou vyvinuty speciálně pro pracovní prostředí a stojí na vědeckém základu. Jsou dostupné ve více než 30 jazycích a administrujeme je online, takže je lze vyplňovat i procházet odkudkoli. Třeba i z mobilu.

Více

Behaviorální interview (BEI)

Zjistěte, jak se kandidáti budou pravděpodobně chovat v konkrétních pracovních situacích a vytvářejte efektivní týmy.

Při behaviorálním interview se ponoříme do kandidátových minulých zkušeností a zjistíme, jestli je pro danou pozici tím pravým. Interview pro vás můžeme zrealizovat anebo vás proškolíme.

Naši lektoři vám na certifikačním tréninku předají své letité zkušenosti z praxe a naučí vás přemýšlet nad kompetencemi a tvořit vhodné otázky. A odpovědi vyhodnocovat.

Více

Assessment centrum (AC)

Obsazujte klíčové pozice těmi nejvhodnějšími kandidáty a porovnávejte je mezi sebou.

V assessment centru prověřujeme kandidáty přímo v akci. Naši zkušení hodnotitelé pozorují chování a reakce účastníků v nejrůznějších aktivitách. Zjistíme vše o jejich kompetencích a předáme vám přehlednou zprávu.

Umíme vám připravit AC na míru počtu uchazečů a klidně i online. Naučíme vás navrhovat a realizovat AC a vytrénujeme vám vlastní hodnotitele.

Více

Příklad projektu

Pro českou společnost zaměřenou na import zemědělské techniky jsme při obsazování pozice ředitele společnosti zajišťovali službu assessment centra. Naším cílem bylo posoudit finální výběr kandidátů a vybrat toho nejvhodnějšího.

Nejprve jsme definovali cílové kompetence, které jsou pro úspěšný výběr klíčové. Vycházeli jsme z Univerzálního kompetenčního rámce SHL a podle stanovených kompetencí připravili vhodné modelové situace.

Výkon kandidátů jsme sledovali ve dvou situačních zkouškách. Celkový obrázek o jejich potenciálu jsme ještě zpřesnili výkonovým testem měřícím kognitivní schopnosti a osobnostními dotazníky zaměřenými na preferované styly chování a motivaci.

Klient tak získal detailní informace o kandidátech a mohl dojít k finálnímu rozhodnutí podloženému objektivními daty.

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu, analýzou jeho používání a zkvalitněním marketingu. Přečtěte si Ochranu osobních údajů pro více informací.