Rozvoj zaměstnanců

Chcete efektivně školit a naplno rozvíjet potenciál svých zaměstnanců? Začleňte do talent managementu nástroje, které vám řeknou, na co se zaměřit!

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Tím nejlepším z celého školení byly chlebíčky?

Tak neposílejte své zaměstnance na kurzy, které jim nic nepřinesou. Získejte s námi data, která vám pomohou školit efektivně.

Díky dobře zvoleným (na datech postaveným) rozvojovým programům budou zaměstnanci kvalifikovanější, motivovanější a spokojenější. A vy ušetříte čas i peníze.

Vyzkoušejte moderní SHL nástroje a zjistěte, jak posunout dál své lidi. I byznys.

10 000+

Tolik organizací po celém světě důvěřuje při náboru nových talentů našim metodám.

Tolikrát přesněji se budete rozhodovat, když použijete SHL nástroje.

40 %

O tolik nižší může být fluktulace, když do talent managementu začleníte naše metody.

82 %

O tolik angažovanější mohou být vaši zaměstnanci. Stačí využít objektivní data a sladit jejich očekávání s  pracovní rolí.

Co mi pomůže s rozvojem?

Psychodiagnostika

Zjistěte, jaký potenciál ukrývají vaši zaměstnanci a vytvářejte pro ně efektivní rozvojové plány.

S pomocí psychodiagnostiky rychle určíte silné stránky a najdete prostor pro další rozvoj. Budete tak investovat jen do zlepšování těch dovedností, které jsou skutečně potřeba. K oboustranné spokojenosti.

Naše osobnostní dotazníky a výkonové testy jde vyplnit on-line z pohodlí domova. Vyvíjíme je speciálně pro pracovní prostředí a jsou dostupné ve více než 30 jazycích. Takže je bez problémů vyplní i zahraniční kolegové.

Více

360° zpětná vazba

Zhodnoťte výkon a poskytněte zaměstnancům zpětnou vazbu, díky které bude týmová spolupráce efektivnější.

Půjdeme do hloubky a strukturovanou dotazníkovou metodou zjistíme, jak zaměstnance vnímají jejich kolegové, nadřízení, podřízení nebo klienti. Zcela anonymně.

Poradíme vám, jaké kompetence hodnotit. Dotazník poskládáme na míru vašim potřebám. Pro ještě lepší představu o potenciálu a limitech zaměstnance doporučujeme kombinaci s psychodiagnostikou.

Více

Development centrum (DC)

Poznávejte své zaměstnance a vzdělávejte je v tom, co skutečně potřebují.

V development centru simulujeme reálné situace a pozorujeme, jak se s nimi vaši zaměstnanci vypořádají. Zkušení hodnotitelé objektivně vyhodnotí v čem jsou silní a na čem potřebují zapracovat.

Program DC vám připravíme na míru. Vše vyhodnotíme a doporučíme, jak zacílit další vzdělávání a rozvoj. V kombinaci s psychodiagnostikou bude DC ještě efektivnější a vy poznáte potenciál a schopnosti zaměstnanců opravdu do hloubky.

Více

Příklad projektu

Pro mezinárodní farmaceutickou společnost jsme v rámci talentového programu pro střední management zrealizovali development centrum. Cílem bylo zhodnotit, jak si zaměstnanci vedou v klíčových kompetencích a získat informace pro vytvoření rozvojového programu.

Nejdřív jsme určili klíčové kompetence pro střední management a vybrali vhodné modelové situace a psychodiagnostické metody.

Aktuální výkon a potenciál zaměstnanců jsme zmapovali pomocí situací zaměřených na strategické uvažování a leadership dovednosti. Výstup jsme doplnili pracovně osobnostním dotazníkem (OPQ).

Každý účastník dostal zprávu se zjištěnými informacemi a rozvojovými doporučeními a také individuální zpětnou vazbu ke svým výsledkům. Pro vedení společnosti jsme zpracovali souhrn s anonymizovanými daty, který poslouží jako podklad pro přípravu dalšího rozvoje.

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu, analýzou jeho používání a zkvalitněním marketingu. Přečtěte si Ochranu osobních údajů pro více informací.